Strona główna

WITAJ NA STRONIE
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3
im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO
w KONSTANCINIE-JEZIORNIE 

ZS nr 3 Adres szkoły:
05-520 Konstancin - Jeziorna
ul. Bielawska 57
Telefony:
754-26-53,
Fax:
756-42-82
Adres e-mail:
zs3@onet.pl

 

 

 

Uwaga

 

 

Dzień 14.10.2014 ( Dzień Edukacji Narodowej ) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla dzieci i młodzieży SP3 i G3. W tym dniu szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów.

 

 

 

Od 22.09.2014 następuje zmiana planu zajęć w Szkole Podstawowej i Gimnazjum.

 

 

Uwaga !!!!

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów ( słuchaczy ) ze pecjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.