Strona główna

WITAJ NA STRONIE
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3
im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO
w KONSTANCINIE-JEZIORNIE 

ZS nr 3 Adres szkoły:
05-520 Konstancin - Jeziorna
ul. Bielawska 57
Telefony:
756-42-82,
Fax:
756-42-82
Adres e-mail:
zs3@onet.pl

 

 

 

 

Uwaga !!!!

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów ( słuchaczy ) ze pecjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

 

Dyrekcja oraz pracownicy ZS3.