Strona główna

WITAJ NA STRONIE
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3
im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO
w KONSTANCINIE-JEZIORNIE 

ZS nr 3 Adres szkoły:
05-520 Konstancin - Jeziorna
ul. Bielawska 57
Telefony:
754-26-53,
Fax:
756-42-82
Adres e-mail:
zs3@onet.pl

 

 

 

 

Podziękowanie

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna oraz pracownicy administracji szkolnej Zespołu Szkół nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego serdecznie dziękują Radzie Rodziców oraz wszystkim rodzicom za zaangażowanie i udział we wspólnym Spotkaniu Wigilijnym na terenie szkoły połączonym z kiermaszem świątecznym.

Chwile spędzone razem z uczniami, rodzicami

i pracownikami były pełne wzruszeń, ciepła

i serdeczności.

Życzymy Państwu wspaniałych nadchodzących Swiąt oraz wszelkiej pomyślności w roku 2015

 

Dyrekcja oraz pracownicy ZS3.

 

Uwaga

 


WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Rejestracja dla wolontariuszy na stronie

www.wosp-konstancin.pl

w zakładce: STREFA WOLONTARIUSZA

tylko do 7 grudnia 2014r

 

 

Uwaga !!!!

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów ( słuchaczy ) ze pecjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

 

Dyrekcja oraz pracownicy ZS3.

Uwaga !!!!!!!

Szkoła w dniach przerwy świątecznej w dniach:

22.12.2014

23.12.2014

24.12.2014

29.12.2014

30.12.2014

31.12.2014

2.01.2015

5.01.2015

pełni dyżur opiekuńczo-wychowawczy.